kniha tajemstvi zdravi a nadeje

Tajemství zdraví a naděje

je kniha MUDr. Miroslava Pekárka - zakladatele Naturcentrum Salvea a Václava Vokolka - umělce a spisovatele.

MUDr. Miroslav Pekárek se věnoval ze začátku onkologické léčbě pomocí různých alternativních metod, při které dosáhl nečekaných úspěchů. Jeho hlavní myšlenkou bylo propojování alternativních způsobů léčby s klasickou západní medicínou. V r.2006 v Českém rozhlase prohlásil, že přidal 7 let života Zuzaně Navarové, která k němu přišla nedlouho před smrtí a 10 let otci Dagmar Veškrnové-Havlové. U paní Olgy Havlové prý bylo již příliš pozdě, po tom, co mu pan prezident zavolal.

MUDr. Miroslav Pekárek zemřel v roce 2008 a v jeho práci pokračuje jeho syn MUDr. Josef Pekárek, který pořádá školení terapeutů s přístrojem Bicom. Nezaměřuje se však na onkologii, ale na různé zdravotní problémy dětí a dospělých, zejména na alergická onemocnění.

Kniha pojednává nejen o principu a zkušenostech léčby s biorezonancí, ale popisuje i nelehkou situaci někoho, kdo chce skutečně pomáhat lidem, ale naráží na hranice pravidel, které po totalitním režimu vytváří farmaceutický konglomerát. Dále popisuje příběhy s léčbou nejen onkologických pacientů a popisuje fascinující uzdravení, které lze často pojmenovat jako zázraky.

Následující texty z knihy jsou zde publikovány se souhlasem MUDr. Josefa Pekárka a Václava Vokolka. Texty nebyly nijak upravovány, mohou obsahovat neaktuální informace a názory MUDr. M.Pekárka, se kterými publikováním nevyjadřujeme souhlas v plném rozsahu.

Další informace o MUDr. Pekárkovi můžete nalézt např. zde:
1.část rozhovoru v Českém rozhlase
2.část rozhovoru v Českém rozhlase, mj. o Z.Navarové