Porovnání přístrojů

Často nám píšete o srovnání přístrojů a zajímá vás, který je lepší. Abychom přístroje mohli objektivně porovnat, museli bychom všechny koupit, vyzkoušet, naučit se je používat a pak porovnat úspěšnost terapie. Takové možnosti bohužel nemáme. V současné době se snažíme o všech přístrojích zjistit co nejvíce informací, které by měly sloužit k porovnání, které bychom zde rádi zveřejnili.

Práce s každým přístrojem se musí naučit. To však neznamená naučit se pouze ovládat přístroj, ale hlavně správně diagnostikovat příčinu problému pacienta a také zvolit správný terapeutický postup. U hledání příčin mají velkou výhodu terapeuti s medicínským vzděláním.

Jak dlouho tedy trvá, než se naučíte být v biorezonanci úspěšní?

Většinou platí, že čím je přístroj levnější a kvalita jeho zpracování včetně softwarového vybavení horší, tím je delší doba, po kterou se ho terapeut učí ovládat. V tomto má velkou výhodu biorezonanční přístroj Bicom, protože spousta omylů i úspěchů, které terapeuti absolvovali, byla za 30 let vývoje zdokumentována a implementována přímo do přístroje. Přístroj obsahuje databázi vyzkoušených terapeutických postupů, takzvaných programových řetězců.

Na co si dát pozor

Je třeba si dát pozor, jestli je přístroj certifikován pro zdravotnické použití. Přístroje, které tuto certifikaci nezískaly, jsou považovány za experimentální a jejich účinky mohou být pro lidské tělo neúčinné, nebo nebezpečné.

Cena přístrojů odpovídá často jejich kvalitě a to nejen z hlediska použitých materiálů, ale také složitosti konstrukce, jemnosti frekvenčních rozsahů a zejména softwaru, který je u dražších přístrojů stále vylepšován a jsou prováděny testy účinnosti, které jsou dlouhodobě zaznamenávány. Tyto záznamy pak slouží jako podklady pro studie o účinnosti.

Pokud přístroje nemají k dispozici studie a evidenci případů úspěšné terapie, doporučujeme se jim raději vyhnout.

Teorie a výsledky

Teoretické základy, na kterých je biorezonance založena, jsou velmi složité, náročné na pochopení a nedají se snadno a rychle vysvětlit. Přesto se o toto vysvětlení principu bioreozonance pokusil MUDr. Pekárek ve své knize Tajemství zdraví a naděje. Účinnost biorezonance dokazují především výsledky. Máme k dispozici studie, kdy bylo léčeno pomocí terapie Bicom více pacientů ve srovnávacích testech s konvenční léčbou. Tyto studie probíhaly v klinikách v Číně a Německu a některé naleznete zde.

Nejpoužívanější přístroj je u nás Bicom optima, protože má vybudovanou širokou uživatelskou základnu, hodně zdokumentovaných terapeutických úspěchů a podporu majitelů, jako je odborné diskuzní fórum na internetu a pravidelné semináře.

Průběh terapie s přístrojem Bicom

Konzultace

slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy pacienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

Zde by terapeut neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

kombinované testovací techniky

Test se sadou 5 elementů

sada 5 elementu

5 elementů je základní výchozí sada ampulí pro testování energetických souvislostí v organismu.

Lze pomocí ní zjistit 4 základní ukazatele:

  • Postižení prvku dle TCM (tradiční čínské medicíny), prvek si můžeme představit jako systém, nadřazený drahám(orgánům). Můžeme určit, zda je energeticky oslabený, nebo naopak zablokovaný.
  • Jaká dráha (orgán) je zatížen/a
  • Typ zatížení (bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chem. zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti)
  • Akutnost (náhlé zatížení) / chronicita (opakovaná, dlouhodobá zátěž)

Vyhodnocení tohoto testu je ovlivněno zkušenostmi a vzděláním terapeuta v oblasti celostní medicíny. Např. zatížení na dráze žlučníku nemusí znamenat problém se žlučníkem, ale třeba problém s kyčlí, která v dané dráze leží. Zde je nutno dotestovat další ukazatele. Dráha nemusí vypovídat jen o orgánu, ale i o psychosomatice, záleží zde na vytestovaném homeopatickém ředění.

Oheň

Feuer

Země

Erde

Kov

Metall

Voda

Wasser

Dřevo

Holz

Jin-jang

Ying-Yang Ausgleich

Ženské hormony

Weibliche Hormone

Žaludek

Magen

Tlusté střevo

Dickdarm

Vývodné moč. cesty / měchýř

Abl. Harnwege/Blase

Velké klouby

Große Gelenke

Virové zatížení

Virale Belastuge

Mužské hormony

Männliche Hormone

Slezina

Milz

Plíce

Lunge

Ledviny

Niere

Malé klouby

Kleine Gelenke

Bakteriální zatížení

Bakterielle Belastuge

Srdce

Herz

Slinivka

Pancreas

Bronchy

Bronchien

Ženský genitál

Weibliche Genitale

Játra

Leber

Zatížení těžkými kovy

Schwermetall Belastuge

Krevní oběh

Kreislauf

CNS

ZNS

Pokožka

Haut

Mužský genitál

Männliche Genitale

Žlučník a žlučové cesty

Gallenblase und -wege

Chemické zatížení

Chemische Belastuge

Tenké střevo

Dünndarm

Mozek

Gehirn

Vazivová tkáň

Bindegewebe

Lymfa

Lymphe

Tuková tkáň

Fettgewebe

Porucha vylučování

Gestörte Ausleitung

3 ohřívače

3-fach Erwärmer

Degenerace orgánů

Organ-degeneration

Vazy

Bänder

Zuby

Zähne

Svaly

Muskulatur

Degenerované buňky

Entartete Zellen

Akutní zatížení

Akute Belastung

Smyslové orgány

Sinnesorgane

Šlachy

Sehnen

Vedlejší nosní dutiny

Nasen-nebenhöhlen

Páteř

Wirbelsäule

Mezibuň. tkáň zatížená

Zwisch.gewebe belastet

Chronické zatížení

Chronische Belastung

Látková výměna

Stoffwechsel

 

Alergická reakce

Allergische Reaktionen

 

Zatížení plísněmi

Pilz Belastung

Tlumení ohně

Dämpfung Feuer

Tlumení země

Dämpfung Erde

Tlumení kovu

Dämpfung Mettal

Tlumení vody

Dämpfung Wasser

Tlumení dřeva

Dämpfung Holz

Zatížení parazity

Parasitäre Belastung

Sadou pěti elementů vytestujeme buď celé prvky, nebo orgány / systémy v těle. Ty jsou dále testovány proti zátěžím (v růžovém sloupci vpravo) v kombinaci s akutností nebo chronicitou. Dostaneme pak poměrně přesný obrázek, který klasická medicína neumí zjistit.

Příklady různých testů

Tenké a tlusté střevo je dlouhodobě (chronicky) zatíženo ve smyslu degenerace buněk

Bude třeba testovat obvyklé alergenní potraviny, jako je např. lepek. Dále použijeme testovací sady Degenerované buňky, Potraviny(alergická sada), Potravinářská aditiva. Podle testu bude třeba upravit stravovací návyky pacienta. Pacienta pošleme na vyšetření střev, které nabízí klasická medicína.

Játra jsou akutně zatížena těžkými kovy

V tomto případě bývají zatížené i související orgány v elementu dřeva, zejména žlučník, ale často i ledviny a lymfatický systém. Od pacienta je třeba zjistit, co v poslední době konzumoval, v jakém se pohyboval prostředí, abychom mohli zjistit, jak se těžké kovy do těla dostaly (v některých rybách bývá např. rtuť). Bude třeba se dále soustředit na odpovídající proces detoxikace a přesněji vytestovat možné příčiny pomocí dalších sad, zejména sada Očkování a těžké kovy a Zubní sada - možná příčina amalgamové plomby (v případě akutního zatížení se zeptáme pacienta, jestli nebyl v poslední době u zubaře).

Vazivová tkáň, CNS a srdce jsou zatíženy bakteriálně

Tato kombinace by mohla být spůsobena Borelií či Chlamydií. Potvrdíme nebo vyvrátíme dalšími testy a zjistíme, jestli je forma akutní, nebo chronická. Je potřeba dotestovat Bakteriální sadu, event. zkombinovat i s testy na protilátky.

Testy s dalšími sadami

Pokud terapeut potřebuje další podrobnější testy, lze použít další speciální sady ampulí se vzorky patogenů.

K dispozici jsou tyto sady

Testy s digitálními substancemi

V Bicomu optima II. generace je izolováno velké množství frekvenčních anomálií oproti zdravému organismu. Jsou to charakteristické frekvenční vzorky pro různé známé choroby, substance, nebo patogeny. Jejich seznam je k dispozici zde. Terapeut může testovat odezvu organismu na tyto vzorky a může např. stanovit, jak jsou pro pacienta nebezpečné přísady v potravinách.

Test reakce na potraviny

Pokud má pacient podezření na určité potraviny, které běžně konzumuje, může si je přinést s sebou.

Ty je možno testovat různými způsoby a zjistit, jak na ně tělo energeticky reaguje.

Pomocné diagnostické techniky

elektroakupunktura

Tyto techniky jsou používané i nezávisle na Bicom testování a terapii různými specialisty. Mohou to být techniky, které používá celostní medicína, jako např. elektroakupunktura, EFT, biotenzor, kineziologie a další. Pokud je terapeut ovládá, má možnost lépe určit příčinu potíží a zvolit správnou terapii.

EAP na energetických drahách

Pokud terapeut přiloží elektrody na koncové body akupunkturních drah a v testovacím pohárku je patogen, na který tělo reaguje, přístroj Bicom zobrazuje intenzitu reakce. Je tak možno vytestovat různé patogeny na různých drahách.

kineziologie

Kineziologické testy

Kineziologické testy jsou speciální technika, kterou je možno testovat reakci svalů na podněty. V kombinaci s různými testovacími sadami reaguje tělo s různou intenzitou. 


 

Otisk detoxikace nohou / rukou

Při různých zátěžích se některé části nohou potí více. Na chodidlech máme také obraz celého organismu a je možno zjistit, která část těla je více zatížena.

reflexní zóny

Vyhodnocení testů

Testy mohou být velmi komplikované, specifické a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale např. i v rodině. Zkušený terapeut umí odhalit i psychosomatické příčiny (stres, strach, apod.).

5 elementu Např. vysoké homeopatické ředění u zátěže dráhy ledvin ukazuje na chronický strach. To má za následek poruchy vylučování a přebytek určitých toxinů v těle. Tyto látky v organismu opět podporují strach (efekt "začarovaného kruhu").

Podle akutnosti nebo chronického typu zátěže terapeut stanoví vhodné programy na vyvedení patogenů z organismu.

Rovněž je stanovena doplňková terapie (úprava vztahů v rodině, životním stylu, atd.).

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení.

Osvědčené postupy

terapie závislostí

Pokud známe diagnózu z testu, od pacienta nebo lékaře, je možno použít osvdědčený postup. Tyto osvědčené postupy dokumentujeme bezmála již 30 let a jsou majitelům přístroje Bicom k dispozici. Vycházejí z nich i programové řetězce.

Řetězec programů je soubor jednotlivých invertovaných patogenních signálů, které společně dosahují lepších účinků (např. plísně, mykotoxiny a odkyselení organismu, podpora vylučování jater a ledvin)

Příklad: pacient je obézní, chce hubnout

Terapeut si najde v manuálu kombinaci programů pro obezitu:

Hubnutí – program Komb. č. 10403 Akupunkturní - ušní body viz Pracovní schémata
Program - název Krok Prog.č. zesílení Čas (min)
Základní program (nízkofrekvenční program) přes ušní bod 1 1 2020.0 H+Di 2
Základní program přes ušní bod 1 2 2021.0 H+Di 2
Hormonální regulace přes ušní bod 2 3 2022.1 H 1
Hormonální regulace přes ušní bod 3 4 2022.2 H 1
Hormonální regulace přes ušní bod 4 5 2022.3 H 1
Hormonální regulace přes ušní bod 5 6 2022.4 H 1
Hormonální regulace přes ušní bod 6 7 2022.5 H 1
Látková výměna přes ušní bod 6 8 2023.1 H+Di 2
Látková výměna přes ušní bod 7 9 2023.2 H+Di 2
Aktivace štítné žlázy přes ušní bod 6 10 2024.0 Ai 2
Látková výměna tuků přes ušní bod 7 11 2025.0 H+Di 2
Aktivace vitality přes ušní bod 8 12 2026.1 H+Di 1
Aktivace vitality přes ušní bod 9 13 2026.2 H+Di 1
Aktivace vitality přes ušní bod 10 14 2026.3 H+Di 1

a podle dalších testů vyloučí škodlivé potraviny. Dále může pokračovat podpůrnou terapií:

Celulitida (doplňková terapie) Komb. č. 10034
Program - název Krok Prog.č. zesílení Čas (min)
Celulitida (doplňková terapie), 1. krok viz. Programové řetězce 1 612.0 Di 14
Celulitida (doplňková terapie), 2. krok viz. Programové řetězce 2 613.0 H 9
Celulitida (doplňková terapie), 3. krok viz. Programové řetězce 3 410.2 H+Di 2
Celulitida (doplňková terapie), 4. krok viz. Programové řetězce 4 125.3 H 5
Celulitida (doplňková terapie), 5. krok viz. Programové řetězce 5 611.0 A 5

Příprava na terapii - stabilizace pacienta, vlastní vzorky

Pacient musí být před terapií energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní terapií se provádí základní terapie a následná terapie s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím pacientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k terapii hlavních zatížení.

Spuštění terapie

Po tom, co terapeut připraví pacienta a vybere vhodné programy, přiloží pacientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční terapii. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže pacienta nijak poškodit.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provádět terapii invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení terapie a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí terapie je často i souhrn doporučení, jak by pacient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.