Důkaz o účinnosti biorezonanční metody při odvykání kouření: pilotní studie

Prospektivní, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie

Zdroj: Podrobný text na S. Karger AG, Basel, Švýcarsko
a Forsch Komplementmed. 2014; 21 (4): 239-45. doi: 10,1159 / 000365742. EPUB 5.srpna 2014.

Autoři:
Pihtili A. (Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, University of Istanbul, Turkey),
Galle M., Cuhadaroglu C., Kilicaslan Z., Issever H. Erkan F., Çağatay T., Gulbaran Z.

Abstrakt:

POZADÍ:

Od roku 1970 se biorezonanční terapie MORA používá globálně v kontextu alternativní medicíny pro různé indikace. Praktikanti hlásí úspěšné provedení terapie odvykání kouření pomocí biorezonance. Tato studie se zaměřuje na ověření výsledků ve standartně kontrolovaném prostředí.

Metodika:

Za účelem dosažení výše uvedeného cíle, je metoda biorezonance podrobena prospektivní, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii s paralelními skupinami 190 kuřáků. U obou pozorovaných skupin (placebo n = 95; biorezonance aktivní n = 95;) U průběhu léčby a studie byly standardizované podmínky.

Výsledky:

1 týden (77,2% vs. 54,8%),
2 týdny (62,4% vs. 34,4%),
1 měsíc (51,1% vs. 28,6%)
a 1 rok (28,6% vs. 16,1%).

Po zpracování se úspěšnost ve skupině aktivní biorezonance významně liší od výsledků ve skupině s placebem.

Také změna subjektivního zdravotního stavu a subjektivní posouzení účinnosti u oslovených po 1 týdnu byly významně příznivější mezi účastníky ve skupině aktivní biorezonance, než v placebo skupině.
Nežádoucí vedlejší účinky nebyly pozorovány.

Závěr:

Podle zjištění dosažených v této pilotní studii, biorezonanční terapie je účinná při odvykání kouření a klinicky nevykazuje žádné nežádoucí vedlejší účinky.

© 2014 S. Karger GmbH, Freiburg.