Hepatická dysfunkce

Dlouhodobá studie náhodného výběru k prověření úspěchů léčení s pacientovými vlastními frekvenčními signály (Bicom) při poruchách funkce jater

Do studie bylo přijato 28 pacientů. Všichni pacienti měli chronická poškození jaterních buněk, které byly minimálně již rok známé a nebyly také medikamentózně léčitelné. 14 pacientů bylo přiděleno do skupiny terapie a 14 pacientů do kontrolní skupiny.

Ohraničený výběr stejně jako vytvoření kódového seznamu se provádělo v ambulanci pro Přírodní léčení Carstenovy nadace Univerzity v Heidelbergu v pracovní skupině prof. MuDr. I. Gerharda. Výsledky: hodnoty GOT

Průměrný pokles aktivity GOT v procentech po 12 týdnech čítal ve skupině Bicom 42% oproti poklesu v kontrolní skupině. Výsledky: hodnoty GPT

Střední hodnota skupiny Bicom byla po 12 týdnech léčení v oblasti normy. V kontrolní skupině nebyla zjištěna žádná normalizace aktivity GPT. Výsledky: hodnoty Gamma GT

Také aktivita Gamma GT dosáhla po 12 týdnech léčení (skupina Bicom) oblast normy. Hodnoty kontrolní skupiny zůstaly oproti tomu prakticky nezměněny.

Úroveň průkaznosti: 1

studie - hepatická dysfunkce
studie - hepatická dysfunkce
Limit věrohodnosti

medián
standartní horní hodnota