Ekzém, atopický ekzém, kopřivka a lupénka

Jednoskupinová studie s jasně definovanými kritérii pro účinnost. Klinická pozorování 79 případů léčby alergických kožních onemocnění pomocí biorezonance

Studie byla poměrně velká, protože se jednalo o 79 pacientů. Jeho součástí byli pacienti s ekzémy, atopickou dermatitidou, kopřivkou, vyrážkou a lupénkou.

Účinnost byla hodnocena pomocí čtyřbodové stupnice. Roční soustavné období je nadprůměrně dlouhé a zvyšuje objektivitu výsledků v rámci medicínské studie založené na důkazech.

studie - kozni

Dr. Du Xia, Liu Yuanxia, Yang Jinzhi: klinická pozorování 79 případů léčby alergických kožních onemocnění pomocí biorezonance, čínský časopis Praktické lékařství, 4. ročník, 3. března 2005 (certifikovaný překlad)

Výsledek: Vyléčeno bylo 74,7% pacientů. Viditelný účinek byl pozorován u 89,9% sledovaných případů.

Úrovneň průkaznosti: 5

Existují další studie v dané oblasti léčby alergie. Vyjímečnost těchto studií je v tom, že byly provedeny v Číně ve státních nemocnicích s velkým počtem pacientů, a přesto nejsou zmíněny v databázi PubMed. Výsledky u evropských pacientů by se mohly mírně lišit.