Výzkum třinácti medicínských indikací

Retrolektivní průběžná kohortní studie o účinnosti a toleranci léčby Bicom zkoumající 13 indikací.

Vědecký výzkum byl proveden od března do září 2006 na celkem 626 pacientech za účasti 31 praktikantů na žádost společnosti REGUMED pod vedením Dr. Volkera Rahlfse a Dr. Andrease Rozehnala - IDV (Institut for Data Analysis & Study Planning)

13 indikaci

Byly zkoumány následující indikace:

 • akutní a chronické infekce
 • respirační poruchy
 • kardiovaskulární onemocnění
 • revmatická a autoimunitní onemocnění
 • gastrointestinální poruchy
 • poškození jaterního parenchymu
 • onemocnění ledvin
 • poruchy kosterního a pohybového aparátu
 • endokrinologické poruchy
 • zranění a jejich následky
 • bolest obecně
 • menstruační potíže
 • zubní problémy

Efektivita léčby - výsledky výzkumu

V kombinované analýze všech 13 indikací byla zkoumaná účinnost terapie Bicom vyhodnocena jako „velmi dobrá“ v 53,8% případů, jako „dobrá“ u 26,9% případů. Ve 20 případech (3,7%) byla účinnost posouzena jako „nevyhovující“. V 21 případech (3,9%) nebyla zjištěna žádná účinnost.

Toto celkem pozitivní hodnocení se vztahuje souhrnně na všechny zkoumané údaje bez ohledu na možnou nižší účinnost v rámci dané indikace.

Jiná onemocnění nebyla brána v úvahu. Všichni léčení pacienti v době provádění studie byli průběžně dokumentováni. Jedinou výjimkou byly případy, které nebyly vhodné pro vědeckou dokumentaci. Tyto výjimečné případy musely být zkoumány zvlášť.

závěr:

Tato studie popisuje léčbu Bicom jako účinnou a dobře tolerovanou terapii pro celou řadu indikací.

Údaje byly zaznamenány v souladu s pokyny pro správnou klinickou praxi (ICH-GCP Guidelines, 1997). (IDV Data analysis and study planning, Dr. Volker W. Rahlfs, C. Stat. (RRS), Certifikát “Biometry in Medicine“ (GMDS), head biometrician Dr. med. Andreas Rozehnal, specialista ve všeobecném lékařství, vedoucí klinického výzkumu, Wessobrunnerstraße 6, D-82131 Gauting)