Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově

Po pětiletém právním sporu rozhodl Vrchní zemský soud v Mnichově v rozsudku ze dne 14. května 2009 (číslo jednací: 6U2187/06) o tom, že pacienti, terapeuti a široká veřejnost smí být schváleným způsobem informováni o tom, že alergie mohou být pomocí biorezonanční terapie Bicom jak bezbolestně testovány, tak i léčeny bez vedlejších účinků.

Předmětem právního sporu byla žaloba, kterou podal jeden z méně seriózních německých reklamních svazů - Sozialer Wettbewerb e. V. v Berlíně proti společnosti Regumed GmbH. Reklama na biorezonanční terapii Bicom se měla podle tvrzení svazu zakázat. Argumentace svazu byla pozoruhodně nekvalifikovaná.

Vrchní zemský soud výstižně konstatoval, že doložení účinnosti medicínských postupů lze uvést také dostatečně velkým počtem vědecky zdokumentovaných praktických zkušeností. Tyto dokumenty byly soudu ze strany společnosti Regumed předloženy.

I když v případě tohoto rozsudku zůstalo neřešených ještě mnoho jiných oblastí použití, pro které Vrchní zemský soud předložené studie shledal ještě jako nedostačující, je tento rozsudek přece jen milníkem v historii biorezonance – ano, a snad v dlouhodobém horizontu i v historii medicíny.